fbpx FAQ | Batterijakten

FAQ

1. Om Batterijakten - Vad är Batterijakten?

Batterijakten är en återvinningstävling för alla fjärdeklassare i Sverige. Tävlingens syfte är att tidigt lära barn om återvinning och hållbarhet och samtidigt göra ett direkt miljöavtryck genom faktisk batteriinsamling. Under de fyra år som tävlingen pågått har ungefär 90 000 fjärdeklassare samlat på sig såväl kunskap som batterier.

1.2 Vad tävlar vi i?

Batterijakten 2019 är uppdelad i tre deltävlingar: utbildning, insamling och kreativitet.

a) Utbildningsdelen är den första delen som pågår mellan 1 februari och den 31 mars. Under denna period finns det totalt sex stycken lektionsuppdrag man som klass kan genomföra. Dessa hittar du här.

b) Insamlingsdelen handlar om att samla in så många gamla batterier som möjligt. Själva perioden för inlämning är öppen mellan den 1 mars och 31 mars. Det är dock fritt fram för alla deltagande klasser att börja samla batterier redan tidigare än så.

c) Kreativitetsdelen handlar om att på ett kreativt sätt inspirera och motivera sitt närområde att återvinna fler batterier. Klassen publicerar en video på sitt klasskonto på Instagram som bidrag. En jury bestående av bland annat IJustWantToBeCool väljer sedan ut de bästa bidragen av de klasser som samlas flest batterier. Har ni ingen möjlighet att skapa ett instagramkonto så går det bra att maila in ert bidrag.

Den klass som både har genomfört alla lektionsuppdrag, samlar in flest batterier och därefter väljs ut av juryn i kreativitetsmomentet vinner Batterijakten 2019.

1.3 Varför är det tre deltävlingar i Batterijakten?

Enkelt uttryckt vill vi att tävlingen ska bli ännu bättre och ännu enklare! Tanken är att alla elever ska ha möjligheten att hitta åtminstone en del i tävlingen som de brinner lite extra för. Vi vill också att lärare ska ha lättare att integrera Batterijakten i undervisningen.

1.4 Tidigare har det funnits ett poängsystem för att utse en vinnare. Är det kvar?

Nej, poängsystemet är inte kvar i år. Den klass som både har genomfört alla lektionsuppdrag, samlar in flest batterier och vinner kreativitetsmomentet vinner Batterijakten 2019.

1.5 Vad vinner klasserna?

I potten finns det priser för totalt 75 000 kronor att tävla om. Vinnaren av Batterijakten vinner 20 000 kronor till klasskassan! De klasserna som kommer på 2:a och 3:e plats vinner 10 000 kronor. Klasserna som hamnar på 4:e-10:e plats vinner 5 000 kronor till sin klasskassa.

Då Batterijakten handlar mycket om gemenskap och sammanhållning hoppas vi att vinnarklasserna, i sann Batterijakten-anda, ska använda summan för en gemensam klassaktivitet.

Förutom toppriserna kommer vi att dela mindre priser löpande under tävlings gång. Vilka dessa är, och vad man som klass behöver göra för att vinna dessa priser, kommer att meddelas via sociala medier under tävlingen. Läs mer om priserna här.

1.6 När startar Batterijakten?

Batterijakten pågår från 1 februari 2019 till den 31 mars 2019. Anmälan är öppen under hela tävlingsperioden. Det går alltså bra att hoppa på tävlingen även efter den 1 februari för den klass som så önskar.

2. Utbildningsdelen - Vad innebär detta delmoment?

Delmomentet består av sex olika lektionsuppdrag inom varierande ämnen, alla med batteri- och miljökoppling. Samtliga uppdrag är direkt kopplade till läroplanen.

Varje klass har som uppgift att utföra så många lektioner man kan. Notera att varje genomförd lektion ger klassen 50 poäng och ökar chansen att vinna! Lektionstiden uppskattas till 60 minuter per uppdrag. Ansvarig lärare intygar på klassens profilsida att klassen har genomfört sina valda lektioner.

2.1 Vilka lektionsuppdrag kan jag välja mellan?

Följande sex lektionsuppdrag kommer att gå att välja mellan:

1. Hur kom någon på det?
HISTORIA (SO/NO)
Elektricitetens historia i korta nedslag. Från grekiskans ord för bärnsten (elektron), Galvanis hoppande grodlår, till Voltas första batteri. Slumpens betydelse för viktiga upptäckter. Skapa historia – laborera för att minnas.

2. Hur funkar det?
EXPERIMENT (NO)
Ett batteri är en behållare för elektricitet. Laborera och fundera kring hur det fungerar. Citronbatteriet i olika versioner.

3. Hitta råvaran! Vad händer sen?
ÅTERVINNING/MILJÖ/GEOGRAFI (SO)
Vilka olika sorters batterier finns? Vilka råvaror och naturtillgångar finns nära oss? Kan råvarorna ta slut? När batteriets kraft är slut, vad gör vi då? Vad händer när vi återvinner? Sök information och redovisa.

4. Spara på energi!
HÅLLBARHET/LABORATION (SO)
Resurstänkande och kretslopp. Laborera, skapa, experimentera, upplev och känn. Vad är ett hållbart material? Hållbarhet, material och energikällor. Hur laddas framtidens batteri?

5. Samla information!
UNDERSÖK/DATAINSAMLING (MA/SV)
Batteri-spaning och batteri-beräkningar. Övning i att samla information och redovisa i tex diagram, och även att samla på data som kan användas i argumentation för att påverka till återvinning av batterier. Var och hur använder vi energi?

6. Lyssna på mig!
RETORIK/PRESENTATION (SV)
Sök information på internet, hitta fakta om batterier, resurstänkande och kretslopp. Skriv ner argument för att få fler att tänka hållbart och miljövänligt. Samla information och redovisa.

2.2 När pågår utbildningsmomentet i Batterijakten?

Batterijaktens utbildningsmoment pågår mellan den 1 februari och den 31 mars. Läs mer om utbildningsmomentet här.

3. Insamlingsdelen - hur går den till?

Delmomentet går ut på att eleverna ska samla in batterier till återvinning under den givna tävlingsperioden. Momentet i sig består av tre steg:

1. INSAMLING
Eleverna samlar batterier hemma, hos grannar och vänner och via dörrknackning i det egna närområdet.

2. TEJPNING
Av säkerhetsskäl måste de insamlade batteriernas pluspoler tejpas. Själva tejpningen bör ske i nära anslutning till att batterierna samlas in. Eleverna i de tusen först anmälda klasserna kommer att tilldelas ark med batteritejp för just detta ändamål. Om tejpen tar slut går det även att använda vanlig hushållstejp.

3. INLÄMNING
Batterierna lämnas in till valfri Clas Ohlson-butik eller på närmaste återvinningscentral. Om batterierna lämnas in på en återvinningscentral, glöm inte att fotografera batterierna som lämnas in. Bildbevis kommer att behövas när läraren registrerar inlämningen på klassens konto.

3.1 Hur länge pågår insamlingen?

Batterijaktens insamlingsdel pågår mellan den 1 mars och den 31 mars.

4. Varför ska klassen ha ett Instagramkonto?

För att kunna dela med er av ert bidrag till kreativitetsdelen så uppmuntrar vi alla deltagande lärare att skapa ett konto och börja följa @Batterijakten_se. Via Instagram kommer vi även att dela information, roliga meddelande från våra ambassadörer och annonsera mindre tävlingar som pågår under Batterijaktens gång. Vi vill också gärna följa med på er resa under Batterijakten och hoppas att ni vill dela den med oss.

Instagram har åldersgräns därför är det viktigt att du som lärare skapar kontot och bara delar bilder på barn där föräldrarna har givit sitt samtycke. Om ni inte har möjlighet att skapa ett konto så går det givetvis bra att maila in ert bidrag till kreativitetsmomentet.

5. Praktiska frågor för lärare - vem kan delta?

Alla fjärdeklasser i Sverige kan delta i tävlingen. Eftersom vissa 10-åringar går i åldersblandade klasser tillåter vi även klasser där eleverna är i åldrarna 9-12 år att delta. Vi välkomnar alltså klasser i årskurs fyra och blandade klasser där det går 10-åringar, men inte ”rena” 3:or, 5:or och 6:or.

5.1 Kan två klasser tävla tillsammans?

Tävlingen tillåter inte att man slår ihop klasser som på skolan är separerade för att i Batterijakten tävla som en enda. Det behöver i slutändan vara en enskild klass som är totalvinnare. Vi förespråkar dock starkt att klasser – exempelvis grannklasser på en skola – samarbetar, utbyter idéer och inspirerar varandra. Klassföreståndare för olika klasser kan också samarbeta inom ramen för såväl utbildningsmomentet som den kreativa delen.

5.2 Var kan jag vända mig för frågor?

Du kan ställa din fråga på Batterijaktens Facebooksida eller maila till info@batterijakten.se.

5.3 Hur anmäler jag min klass?

Det är enkelt att anmäla sig direkt på Batterijaktens hemsida. Det går bra att anmäla sin klass ändra fram till dess att insamlingsperioden startar. Vi vill att så många som möjligt ska vara med och tävla. Vi har många fina priser i år men vinna är inte allt, det ska vara kul också!

5.4 Får vi insamlingspåsar?

De 500 först anmälda klasserna kommer att få Batterijakten-märkta insamlingspåsar till alla elever. Påsarna kommer att skickas ut till de klasser som är berättigade. Läraren i de berättigade klasserna får information på mail.

5.5 Hur fungerar inlämning av batterier?

Eleverna kan själva lämna batterier till Clas Ohlson men vi rekommenderar att de följs åt av en lärare eller förälder. Personalen i butiken hjälper till med registrering av vikten. Endast lärare kan registrera de vikter som lämnas in på återvinningscentral då detta kräver manuell registrering på klassens profilsida på batterijakten.se. Om batterierna lämnas in på en återvinningscentral, glöm inte att fotografera batterierna som lämnas in. Bildbevis kommer att behövas när läraren registrerar inlämningen på klassens konto.

5.6 Hur gör vi om vi inte kan åka och lämna in batterier hos Clas Ohlson?

Självklart ska klasser kunna delta som inte har möjlighet att leverera sina batterier till en Clas Ohlson-butik. Ni får lämna era batterier på en vanlig återvinningsstation. Läraren ansvarar då för att rätt antal kilon registreras på batterijakten.se. Glöm inte att fotografera batterierna som lämnas in. Bildbevis kommer att behövas när läraren registrerar inlämningen på klassens konto.

5.7 Hur registrerar jag inlämnade batterier?

Vid inlämning i en Clas Ohlson-butik:
1. Lämna in batterierna till personalen i butiken.
2. Personalen hjälper dig att väga batterierna samt registrera inlämningen till klassens konto.

Vid inlämning på en återvinningscentral:
1. Lämna in batterierna på en återvinningscentral, och fotografera batterierna vid inlämningstillfället.
2. Meddela din lärare hur många kilo du har lämnat in, och skicka bilden till din lärare.
3. Läraren registrerar inlämningen och laddar upp bildbeviset på klassens profilsida.

5.8 Kan man använda tävlingen i undervisningen?

JA! Den kreativa uppgiften är tänkt att kunna ingå ämnesövergripande undervisning som exempelvis slöjd, bild, SO, svenska och NO.

6. Batterier - Hur mycket av batteriet kan återvinnas?

6.1 Är alla batterier miljöfarliga?

Svaret är nej. De vanligaste batterierna är så kallade alkaliska engångsbatterier, dvs ej laddbara. Sedan 1985 har kvicksilverhalten steg för steg reducerats i de alkaliska hushållsbatterierna från en nivå av cirka 1 viktsprocent fram till dagens produkter som är helt fria från tillsatser av kvicksilver, kadmium och bly. De är inte miljöfarliga och det fina är att ungefär 50 procent av batteriet kan återvinnas. De metaller som återvinns är järn och zink (höljet). Det finns dock batterier som eventuellt kan innehålla kvicksilver, och det är små knappcellsbatterier som man kan hitta i t ex klockor, termometrar och vissa leksaker. Men det gäller som sagt inte alla.

6.2 Varifrån kan batterierna samlas in?

Batterijakten går ut på att samla in förbrukade hushållsbatterier. Det vill säga eleverna letar efter batterier hemma, i andra hushåll och liknande platser. Man får inte samla in batterier från butiker och annan näringsverksamhet som själv tar emot batterier.

6.3 Vilka batterier samlar vi in i Batterijakten?

I Batterijakten samlar vi in hushållsbatterier; lösa småbatterier och engångsbatterier men inte uppladdningsbara batterier. Till hushållsbatterier hör batterier märkta med:
• AA, AAA, AAAA
• C och D
• 9V och 4,5 V
• knappcellsbatterier

6.4 Vilka batterier godkänns inte i Batterijakten?

Vi tar EJ emot:
• uppladdningsbara batterier
• föremål som innehåller batterier (dessa kan du lämna på återvinningscentralen under elektroniskt avfall)
• bilbatterier (dessa lämnas antingen där du köpt dem eller på återvinningscentralen)
• batterier från kommersiella verksamheter (klassen får inte samla in batterier från t.ex. hotell, restauranger, etc.)

Förutom på återvinningsstationer kan du alltid lämna in batterier för återvinning på alla ställen som säljer batterier. Observera att för deltagande i Batterijakten är det endast Clas Ohlsons butiker eller återvinningscentraler som gäller.

7. Säkerhet - Varför ska man tejpa pluspolerna på batterierna?

När flera förbrukade batterier förvaras tillsammans finns risken att deras poler kommer i kontakt med varandra. Batterierna kan då börja alstra värme och i värsta fall fatta eld. Genom att tejpa över batteriets plus-pol förhindrar man detta.

7.1 Vem ska lämna in batterierna till Clas Ohlson?

Vi rekommenderar att barn tillsammans med en vuxen (föräldrar, lärare, klassrepresentant) lämnar in batterier.

7.2 Tar Clas Ohlson emot batterier som inte är tejpade?

Nej, plus-polerna på alla batterier måste vara tejpade för att Clas Ohlson ska ha möjlighet att ta emot batterierna. Barnen bör ha en vuxen som överser aktiviteten.

7.3 Måste man verkligen tejpa alla polerna?

Nej, bara plus-polen på batterierna ska tejpas. Barnen bör ha en vuxen som överser aktiviteten. Själva tejpningen bör ske i nära anslutning till att batterierna samlas in.

7.4 Ska barnen hantera läckande batterier?

Nej, barnen ska inte hantera läckande batterier. De flesta batterier innehåller inte kemikalier som skadar huden, men bör ändå behandlas som kemikalier i allmänhet. Får man vätska på händerna räcker det att tvätta händerna med tvål och vatten. Kemikalierna får inte komma i kontakt med ögon eller mun.

8. Allmänt - Varför samarbetar Håll Sverige Rent och El-Kretsen med Clas Ohlson och VARTA i Batterijakten?

Batterijakten är ett initiativ från Håll Sverige Rent, VARTA, Clas Ohlson och El-Kretsen. Det är ett initiativ som syftar till att tidigt lära barn om hållbarhet, batterier och återvinning.

8.1 Hur ofta kan vi registrera batterier?

Ni väljer själva hur ofta ni vill lämna in batterier på Clas Ohlson eller en återvinningsstation och sen registrera ni dem. Det kan vara kul att se hur er klass ligger till jämfört med andra klasser, så kanske en gång i veckan under tävlingsperioden skulle kunna vara ett lämpligt upplägg. På hemsidan och i appen kan ni också se hur ni ligger till jämfört med andra klasser i ert län.

8.2 När måste registreringarna senast vara gjorda?

Senast klockan 11.59 fredagen den 31 mars 2019 måste ni registrera vikten på det ni lämnat in hos Clas Ohlson eller på en återvinningscentral. Efter det klockslaget stängs registreringen.

8.3 När får man veta om man vunnit Batterijakten?

Vilka klasser som har kommit på 1:a, 2:a respektive 3:e plats i Batterijakten tillkännages fredag den 12:e april. När tävlingen är avgjord får alla klasser som deltagit möjligheten att ladda ned ett fint diplom att sätta upp i klassrummet som bevis på vilka miljöhjältar de är.