FAQ

1. Vad är Batterijakten?

Batterijakten är en återvinningstävling för alla fjärdeklassare i Sverige. Tävlingens syfte är att tidigt lära barn om återvinning och hållbarhet och samtidigt göra ett direkt miljöavtryck genom faktisk batteriinsamling. Under de tre år som tävlingen pågått har ungefär 75 000 fjärdeklassare samlat på sig såväl kunskap som batterier. Bara under 2016 samlade klasserna i över 200 ton batterier till återvinning. Inför 2017 års aktivitet har vi lyssnat extra noga till alla kloka röster från lärare och tidigare deltagare. Detta har resulterat i en rad förändringar när det gäller tävlingens själva grundupplägg.

1.2 Vad tävlar vi i?

Batterijakten 2017 är uppdelad i tre deltävlingar: Insamling, Kreativitet och Utbildning. I år går tävlingen ut på att klassen ska samla så många poäng som möjligt. Det finns poäng att hämta i varje deltävling.

a) Insamlingsdelen handlar om att klassen ska hjälpas åt att samla in batterier till återvinning. Nytt för i år är ett insamlingstak som reglerar hur mycket batterier klassen behöver samla in för att få maximalt antal insamlingspoäng.
b) Kreativitetsdelen handlar om att klassen ska fundera kring hur de till exempel kan bidra till att göra sin skola mer miljövänlig eller idéer för hur samhället kan bli mer hållbart. Denna del avgörs av en jury.
c) Utbildningsdelen har vi i år tagit ett steg längre, vilket har resulterat i att den har fått en större plats i tävlingen. Klassen kan i år samla utbildningspoäng genom att genomföra lektionsuppdrag med tydlig koppling till läroplanen.

1.3 Varför är det tre deltävlingar i år?

Enkelt uttryckt vill vi att tävlingen i år ska bli ännu bättre, ännu enklare och ha ännu fler vinnare! Tanken är att alla elever ska ha möjligheten att hitta åtminstone en del i tävlingen som de brinner lite extra för. Vi vill också att lärare ska ha lättare att integrera Batterijakten i undervisningen.

1.4 Hur fungerar poängsystemet i Batterijakten?

I och med de nya deltävlingarna kommer vi i år också ha ett nytt poängsystem. Varje deltävling kommer ge poäng och klasserna kan samla bonus och vinna priser genom olika mindre uppdrag under tävlingens gång.

Insamlingsdelen:
Insamlingtaket gör att en klass maximalt kan lämna in 15 kg per elev i snitt (batterier utöver denna vikt räknas inte in i tävlingen men är fantastiskt om de återvinns ändå!). Varje kilo klassen når, i snitt, ger 10 poäng. Maximal poäng för insamlingsdelen är alltså 150 poäng per klass.

Utbildningsdelen:
Denna del innehåller sex olika lektionsuppdrag, som alla är anpassade efter läroplanen. Varje klass har som mål att genomföra tre valfria av dessa. Ett lektionsuppdrag ger 50 poäng och vid genomförande av tre stycken ges en bonus på 30 poäng. Maxpoäng är alltså 180 poäng.

Kreativitetsdelen:
Kreativitetsdelen är inte mätbar och kommer således avgöras av en jury. Varje klass som skickar in ett bidrag erhåller 30 poäng. Det utses sedan tre finalister där tredjeplats ger 80 poäng, andraplats ger 110 poäng och förstaplats ger 150 poäng. Maxpoäng i detta fall är 150 poäng.

Utöver dessa tre tävlingar, som utgör majoriteten av poängsumman, kommer klasserna kunna samla bonuspoäng genom diverse aktiviteter.
- Tidig anmälan (före 1 februari): 30 poäng
- Batterijakten 2017 – mobilspelet: 3 poäng till veckans bästa klass under perioden 6 februari till 12 mars (totalt 5 veckor).
- Inspirationspriser: 6 poäng till veckans bästa klass under själva insamlingstävlingen, 15 mars till 5 april (totalt tre veckor).

Det nya poängsystemet möjliggör också betydligt fler vinnare i Batterijakten 2017. I år räknar vi med att ungefär var femte deltagande klass kommer att vinna ett pris under jakten.

1.5 Vad vinner klasserna?

I potten finns det priser för 200 000 kronor att tävla om, och totalvinnaren av Batterijakten vinner 50 000 kronor till klasskassan! Prischecken till vinnarklassen kommer att delas ut på ett prisevent där den omåttligt populära Youtube-trion I Just Want to be Cool är med som prisutdelare. Den klass som kommer på 2:a och 3:e plats vinner 15 000 respektive 10 000 kronor till klasskassan.

Då Batterijakten handlar mycket om gemenskap och sammanhållning hoppas vi att vinnarklasserna, i sann Batterijakten-anda, ska använda summan för en gemensam klassaktivitet.

Förutom de tre toppriserna kommer vi att dela ut massor av mindre priser. Vilka dessa är, och vad man som klass behöver göra för att vinna dessa priser, kommer att meddelas löpande med start i januari.

1.6 När startar Batterijakten?

Batterijakten pågår från 1 februari 2017 till den 5 april 2017. Anmälan är öppen ända till dess att tävlingen avslutas 5 april. Det går alltså att hoppa på tävlingen även efter den 1 februari för den klass som så önskar.

För de olika delmomenten ser hålltiderna ut som följande:
• Utbildningsdelen pågår mellan 1 februari och 5 april.
• Kreativitetsdelen pågår mellan 22 februari och 5 april.
• Insamlingsdelen pågår mellan 15 mars och 5 april.

1.7 Är det några nya tävlingsregler?

För att underlätta för lärare och föräldrar har vi i år valt att sätta ett insamlingstak på 15 kilo per elev i snitt. Skälet till det nya insamlingstaket är framför allt att vi vill begränsa den tidsåtgång som en del lärare, elever och föräldrar har lagt på att tejpa och transportera batterier. Samtidigt vill vi med hjälp av en ny trappstegsmodell motivera klasserna att alltid försöka nå nästa ”steg”, ett steg som då resulterar i fler poäng till klassens totala poängskörd. På det hela taget tror vi att denna modell kan resultera i ett ännu större miljöavtryck än tidigare år.

2. Insamlingsdelen, hur går den till?

Delmomentet går ut på att eleverna ska samla in batterier till återvinning under den givna tävlingsperioden. I år finns det ett insamlingstak satt till i snitt 15kg/per elev, och efter att taket är nått går det inte att få fler poäng i detta delmoment. Momentet i sig består av tre steg:

1. INSAMLING 
Eleverna samlar batterier hemma, hos grannar och vänner och via dörrknackning i det egna närområdet. De tusen först anmälda klasserna kommer att få Batterijakten-märkta insamlingspåsar till alla elever.2. TEJPNING 
Av säkerhetsskäl måste de insamlade batteriernas pluspoler tejpas. Eleverna i de tusen först anmälda klasserna kommer att tilldelas ark med batteritejp för detta ändamål. Om tejpen tar slut går det lika bra att använda vanlig hushållstejp.


3. INLÄMNING 
Batterierna lämnas in till valfri Clas Ohlson-butik eller på närmaste återvinningscentral. Eleverna kan själva lämna batterier till Clas Ohlson där registrering av vikt sker med hjälp av personalen, eleverna fotograferar inlämningstillfället och lägger in i appen alternativt skickar denna bild till sin lärare som kan göra hela registreringen i app/på hemsida. Endast lärare kan registrera de vikter som lämnas in på återvinningscentral då detta kräver manuell registrering via batterijakten.se. Varje insamlat kilo batterier/elev ger en bestämd summa poäng till klassens gemensamma konto.se punk 2.8 nedan för tydligare info om registrering av vikt i app/hemsida

2.1 Vad är insamlingstaket?

För att underlätta för lärare och föräldrar har vi i år valt att sätta ett insamlingstak på i snitt 15 kilo per elev. Det är tillåtet att samla in och registrera mer batterier, men eventuella snittkilon utöver de 15 kg per elev kommer inte att generera fler poäng till klassen.

2.2 Varför är insamlingstaket 15 kg/elev?

Förra året låg närmare 90 procent av alla deltagande klasser i spannet 1–15 insamlade kilo/elev. Därför har vi i år valt att sätta taket till 15 kg. Tanken är att detta ska underlätta för lärarna som på så vis får mindre mängd batterier att hantera.

2.3 Hur länge pågår insamlingen?

Batterijaktens insamlingsdel pågår mellan den 15 mars och den 5 april. Batterijakten med alla sina moment pågår från den 1 februari till den 5 april.

2.4 Hur många poäng kan man få under insamlingsmomentet?

Varje insamlat kg per elev ger klassen 10 poäng. Detta gäller upp till det insamlingstak tävlingen har på 15 kg per elev och klass. Maxpoäng är alltså 150.

2.5 Vad är Inspirationspriset?

Inspirationspriset är en minitävling inom ramen för Batterijaktens insamlingsmoment. Vi vill att klasserna som deltar i tävlingen ska hjälpa varandra genom att dela med sig av sina bästa insamlingstips. Det gör klasserna genom att under perioden 15 mars till 5 april lägga upp filmer eller bilder med bra tips på klassens gemensamma Instagramkonto och under hashtaggen #batterijakten17 #inspirationspriset.

Den klass i landet som kan uppvisa den mest inspirerande (här agerar vi på Batterijakten enhällig jury) aktiviteten vinner Batterijaktens Inspirationspris.

Obs: tänk på att det är viktigt att ni har föräldrarnas godkännande om barnen är med på bild.

2.6 Varför ska klassen ha ett Instagramkonto?

Vi uppmuntrar alla deltagande lärare att skapa ett klasskonto på Instagram och börja följa @Batterijakten_se. Via Instagram kommer vi att dela information, roliga meddelande från våra ambassadörer och annonsera tävlingar som kan ge extrapoäng så som Inspirationspriset. Vi vill också gärna följa med på er resa under Batterijakten och hoppas ni vill dela den med oss.

Instagram har åldersgräns därför är det viktigt att du som lärare skapar kontot och bara delar bilder på barn där föräldrarna har givit sitt samtycke.

2.7 Om registrering via appen strular - hur gör jag?

På grund av tekniska problem med appen kan vissa ha upplevt problem med att registrerade inlämningar inte syns på klassidan eller i topplistan. Inlämningarna är dock inte gjorda förgäves! Dels registrerar Clas Ohlson alla inlämningar hos sig, och dessutom kan (och ska, om man vill att poängen ska synas på topplistan och profilsidan) alla lärare också manuellt gå in i efterhand och registrera inlämnade batterier, genom att logga in på hemsidan i datorn och fylla i hur mycket batterier klassen hittills lämnat in totalt. Om man inte skulle ha kvar bilder från inlämningstillfället går det bra att ladda upp en annan bild.

2.8 Hur registrerar jag inlämnade batterier?

1. Lämna batterierna hos Clas Ohlson eller en ÅVC.
2. Fotografera inlämningen. Vågen och batterierna är bra om de syns i bild. Men behöver ej vara tydlig närbild.
3. Öppna appen eller hemsidan (inloggning via hemsida är endast tillgänglig för lärare)
4. Gå till "Tävlingen"
5. Scrolla ned till "lämna in" och välj "batterier"
6. Ladda upp fotografiet
7. Skriv in antal kilon
8. Skicka in.
9. (Endast när elev lämnar in) Läraren måste efter att en elev gjort steg 8 ovan, gå in i sin app och godkänna denna inlämning.

När elever ska lämna in:
Elever kan också ta ett foto och sedan skicka endast fotot till sin lärare, utanför appen. Om detta är enklare för inblandade.
Läraren lägger då upp foto + vikt som vanligt i sin app.

3. Kreativitetsdelen, hur går den till?

Batterijaktens kreativitetsdel är en övning i att uppfinna, begå misstag och – framför allt – ha väldigt roligt! Med det här momentet vill vi uppmuntra till kreativt tänkande och stärka elevernas självförtroenden. I stort sett handlar det om att fundera på hur ni som deltagare i Batterijakten kan bidra till att göra er skola mer miljövänlig eller ert samhälle mer hållbart. Det övergripande uppdraget: Påverka din omgivning till att bli bättre batteriåtervinnare.

3.1 Kan man använda tävlingen i undervisningen?

JA! Den kreativa uppgiften är tänkt att kunna ingå ämnesövergripande undervisning som exempelvis slöjd, bild, SO, svenska och NO.

3.2 Hur fungerar Batterijaktens kreativa del?

Den kreativa tävlingen består av tre steg: en problemlösande del, ett praktiskt genomförande samt dokumentation.

1. PROBLEMLÖSNING
Första steget är uppgiften “tänk om, tänk som”, där vi vill att ni hittar nytänkande lösningar. Dela in klassen i grupper och låt dem fundera på detta: Vad som hindrar människor att återvinna idag och vad ni kan göra för att lösa problemet?

Låt varje grupp presentera sin lösning och bestäm gemensamt (här har vi en fiffig modell som kan hjälpa er) vilken idé som ni vill gå vidare med. Uppskattad lektionstid är 60 minuter.

2. GENOMFÖRANDE
Nästa steg blir att gå från teoretisk idé till praktiskt skapande. I det här fallet kan ”skapande” antingen vara att skapa ett fysiskt verk eller att skapa en reaktion från omgivningen. Det förstnämnda skulle kunna vara allt från att bygga eller virka till att pärla eller rita/skriva. Det sistnämnda skulle kunna vara hitta ett annorlunda sätt att få ut budskapet – tänk ett kroppsbudskap, en ”flashmob” eller ett budskap som typ ”Rocka Sockorna”. Vi vill ogärna begränsa klassernas kreativitet, men vi ser att själva genomförandet tar 2-3 lektionstimmar (á 60 minuter) i anspråk.

3. DOKUMENTATION
Oavsett vilket spår ni väljer för själva genomförandet ska resultatet dokumenteras i bild, det kan vara i form av ett fotografi, en serie foton eller en video. Till detta behöver vi en kort text som beskriver hur ni har valt att lösa uppdraget och svara på frågan hur ni får fler att återvinna batterier.

Dokumentationen sker via den nya Batterijakten-appen eller här på batterijakten.se.

3.3 Hur länge pågår Batterijaktens kreativitetstävling?

Batterijaktens kreativitetsmoment pågår mellan den 22 februari och den 5 april.

3.4 Hur många poäng kan klassen få i kreativitetstävlingen?

Kreativitetsdelen är inte mätbar och kommer således avgöras av en jury. Varje klass som skickar in ett bidrag erhåller 30 poäng. Det utses sedan tre finalister där tredjeplats ger 80 poäng, andraplats ger 110 poäng och förstaplats ger 150 poäng. Maxpoäng i detta fall är 150p.

3.5 Vilka resurser kommer finnas tillgängliga för lärare?

Under januari kommer vi att lägga ut en längre lärarhandbok till detta delmoment. Förutom en utveckling av resonemanget ovan kommer vi då också att fördjupa oss i de olika bedömningskriterierna som vi – eller rättare sagt vår jury – kommer att använda oss av vid utvärderingen av de inskickade förslagen.

4. Utbildningsdelen, hur går den till?

I år har vi tagit utbildningsdelen ett steg längre och kopplat det direkt till tävlingen. Delmomentet består av sex olika lektionsuppdrag inom varierande ämnen, alla med batteri- och miljökoppling. Samtliga uppdrag är direkt kopplade till läroplanen.

Varje klass har som uppgift att utföra tre av dessa lektionsuppdrag, valfritt vilka. Lektionstiden uppskattas till 60 minuter per uppdrag. Ansvarig lärare intygar HÄR på batterijakten.se att klassen har genomfört sina valda lektioner.

4.1 Vilka lektionsuppdrag kan jag välja mellan?

Följande sex lektionsuppdrag kommer att gå att välja mellan:

1. Hur kom någon på det?
HISTORIA (SO/NO)
Elektricitetens historia i korta nedslag. Från grekiskans ord för bärnsten (elektron), Galvanis hoppande grodlår, till Voltas första batteri. Slumpens betydelse för viktiga upptäckter. Skapa historia – laborera för att minnas.

2. Hur funkar det?
EXPERIMENT (NO)
Ett batteri är en behållare för elektricitet. Laborera och fundera kring hur det fungerar. Citronbatteriet i olika versioner.

3. Hitta råvaran! Vad händer sen?
ÅTERVINNING/MILJÖ/GEOGRAFI (SO)
Vilka olika sorters batterier finns? Vilka råvaror och naturtillgångar finns nära oss? Kan råvarorna ta slut? När batteriets kraft är slut, vad gör vi då? Vad händer när vi återvinner? Sök information och redovisa.

4. Spara på energi!
HÅLLBARHET/LABORATION (SO)
Resurstänkande och kretslopp. Laborera, skapa, experimentera, upplev och känn. Vad är ett hållbart material? Hållbarhet, material och energikällor. Hur laddas framtidens batteri?

5. Samla information!
UNDERSÖK/DATAINSAMLING (MA/SV)
Batteri-spaning och batteri-beräkningar. Övning i att samla information och redovisa i tex diagram, och även att samla på data som kan användas i argumentation för att påverka till återvinning av batterier. Var och hur använder vi energi?

6. Lyssna på mig!
RETORIK/PRESENTATION (SV)
Sök information på internet, hitta fakta om batterier, resurstänkande och kretslopp. Skriv ner argument för att få fler att tänka hållbart och miljövänligt. Samla information och redovisa.

4.2 När pågår utbildningsmomentet i Batterijakten?

Batterijaktens utbildningsmoment pågår mellan den 1 februari och den 5 april. Under andra halvan av januari kommer var och ett av lektionsuppdragen ovan att kompletteras med utförliga och pedagogiska beskrivningar som stöd till lärarna.

4.3 Hur många poäng kan klassen få för utbildningsdelen?

Denna del innehåller sex olika lektionsuppdrag, som alla är anpassade efter läroplanen. Varje klass har som mål att genomföra tre valfria av dessa. Ett lektionsuppdrag ger 50 poäng och vid genomförande av tre stycken ges en bonus på 30 poäng. Maxpoäng är alltså 180.

5. Praktiska frågor. Vem kan delta?

Alla fjärdeklasser i Sverige kan delta i tävlingen. Eftersom vissa 10-åringar går i åldersblandade klasser tillåter vi även klasser där eleverna är i åldrarna 9-12 år att delta. Vi välkomnar alltså klasser i årskurs fyra och blandade klasser där det går 10-åringar, men inte ”rena” 3:or, 5:or och 6:or.

5.1 Kan två klasser tävla tillsammans?

Tävlingen tillåter inte att man slår ihop klasser som på skolan är separerade för att i Batterijakten tävla som en enda. Det behöver i slutändan vara en enskild klass som är totalvinnare. Vi förespråkar dock starkt att klasser – exempelvis grannklasser på en skola – samarbetar, utbyter idéer och inspirerar varandra. Klassföreståndare för olika klasser kan också samarbeta inom ramen för såväl utbildningsmomentet som den kreativa delen.

5.2 Vart kan jag vända mig för frågor?

Du kan ställa din fråga på Batterijaktens Facebooksida (https://www.facebook.com/batterijakten) eller maila till info@batterijakten.se

5.3 Hur kan jag som lärare engagera mig i tävlingen?

Anmäl ditt intresse direkt på www.batterijakten.se

Inför 2017 släpper vi en Batterijakten-app som ska göra deltagandet enklare för både lärare och elever. Direkt i mobilen kan man nu registrera insamlad vikt, lära sig om återvinning genom att spela det nya Batterijakten-spelet, lägga upp sina kreativa bidrag, se poängställning, hitta utbildningsmaterial och mycket mer!

Är du förälder? Tipsa läraren till din fjärdeklassare om tävlingen och heja på klassen på Batterijaktens Facebooksida!

5.4 Hur anmäler jag min klass?

Det är enkelt att anmäla sig direkt på Batterijaktens hemsida. Det går bra att anmäla sin klass under hela tävlingsperioden. Vi vill att så många som möjligt ska vara med och tävla. Vi har många fina priser i år men vinna är inte allt, det ska vara kul också!

5.5 Kostar det att ladda ner appen?

Appen "Batterijakten 2017" är gratis och ni laddar ner den via App Store eller Google Play.

5.6 Får vi insamlingspåsar?

De 1000 först anmälda klasserna kommer att få Batterijakten-märkta insamlingspåsar till alla elever.

5.7 Hur fungerar inlämning av batterier?

Eleverna kan själva lämna batterier till Clas Ohlson men vi rekommenderar att de följs åt av en lärare eller förälder. Personalen i butiken hjälper till med registrering av vikten. Endast lärare kan registrera de vikter som lämnas in på återvinningscentral då detta kräver manuell registrering här på batterijakten.se.

Varje insamlat kilo batterier per elev ger en bestämd summa poäng till klassens gemensamma konto. Som lärare kan du även registrera insamlade kilon direkt i appen!

5.8 Hur gör vi om vi inte kan åka och lämna in batterier hos Clas Ohlson?

Självklart ska klasser kunna delta som inte har möjlighet att leverera sina batterier till en Clas Ohlson-butik. Ni får lämna era batterier på en vanlig återvinningsstation. Läraren ansvarar då för att rätt antal kilon registreras på batterijakten.se eller i appen.

5.9 Varifrån kan batterierna samlas in?

Batterijakten går ut på att samla in förbrukade hushållsbatterier. Det vill säga eleverna letar efter batterier hemma, i andra hushåll och liknande platser. Man får inte samla in batterier från butiker och annan näringsverksamhet som själv tar emot batterier.

6. Batterier. Hur mycket av batteriet kan återvinnas?

6.1 Är alla batterier miljöfarliga?

Svaret är nej. De vanligaste batterierna är så kallade alkaliska engångsbatterier, dvs ej laddbara. Sedan 1985 har kvicksilverhalten steg för steg reducerats i de alkaliska hushållsbatterierna från en nivå av cirka 1 viktsprocent fram till dagens produkter som är helt fria från tillsatser av kvicksilver, kadmium och bly. De är inte miljöfarliga och det fina är att ungefär 50 procent av batteriet kan återvinnas. De metaller som återvinns är järn och zink (höljet). Det finns dock batterier som eventuellt kan innehålla kvicksilver, och det är små knappcellsbatterier som man kan hitta i t ex klockor, termometrar och vissa leksaker. Men det gäller som sagt inte alla.

7. Säkerhet. Vem ska lämna in batterierna till Clas Ohlson?

Vi rekommenderar att barn tillsammans med en vuxen (föräldrar, lärare, klassrepresentant) lämnar in batterier.

7.1 Tar Clas Ohlson emot batterier som inte är tejpade?

Nej, plus-polerna på alla batterier måste vara tejpade för att Clas Ohlson ska ha möjlighet att ta emot batterierna. Barnen bör ha en vuxen som överser aktiviteten.

7.2 Ska barnen hantera läckande batterier?

Nej, barnen ska inte hantera läckande batterier. De flesta batterier innehåller inte kemikalier som skadar huden, men bör ändå behandlas som kemikalier i allmänhet. Får man vätska på händerna räcker det att tvätta händerna med tvål och vatten. Kemikalierna får inte komma i kontakt med ögon eller mun.

7.3 Måste man verkligen tejpa alla polerna?

Nej, bara plus-polen på batterierna ska tejpas. Barnen bör ha en vuxen som överser aktiviteten. Själva tejpningen bör ske i nära anslutning till att batterierna samlas in.

7.4 Vilka batterier samlar vi in i Batterijakten?

I Batterijakten samlar vi in hushållsbatterier; lösa småbatterier och engångsbatterier men inte uppladdningsbara batterier. Till hushållsbatterier hör batterier märkta med:
• AA, AAA, AAAA
• C och D
• 9V och 4,5 V
• knappcellsbatterier

7.5 Vilka batterier godkänns inte i Batterijakten?

Vi tar EJ emot:
• uppladdningsbara batterier
• föremål som innehåller batterier (dessa kan du lämna på återvinningscentralen under elektroniskt avfall)
• bilbatterier (dessa lämnas antingen där du köpt dem eller på återvinningscentralen)
• batterier från kommersiella verksamheter (klassen får inte samla in batterier från t.ex. hotell, restauranger, etc.)

Förutom på återvinningsstationer kan du alltid lämna in batterier för återvinning på alla ställen som säljer batterier. Observera att för deltagande i Batterijakten är det endast Clas Ohlsons butiker eller återvinningscentraler som gäller.

7.6 Varför ska man tejpa pluspolerna på batterierna?

När flera förbrukade batterier förvaras tillsammans finns risken att deras poler kommer i kontakt med varandra. Batterierna kan då börja alstra värme och i värsta fall fatta eld. Genom att tejpa över batteriets plus-pol förhindrar man detta.

8. Varför samarbetar Håll Sverige Rent med Clas Ohlson och VARTA i Batterijakten?

Batterijakten är ett initiativ från Håll Sverige Rent, VARTA Batterier och Clas Ohlson som finansieras med pengar från Naturvårdsverket. Det är ett initiativ som syftar till att tidigt lära barn om hållbarhet, batterier och återvinning.

8.1 Hur ofta kan vi registrera batterier?

Ni väljer själva hur ofta ni vill lämna in batterier på Clas Ohlson eller en återvinningsstation och sen registrera ni dem. Det kan vara kul att se hur er klass ligger till jämfört med andra klasser, så kanske en gång i veckan under tävlingsperioden skulle kunna vara ett lämpligt upplägg. På hemsidan och i appen kan ni också se hur ni ligger till jämfört med andra klasser i ert län.

8.2 När måste registreringarna senast vara gjorda?

Senast klockan 11.59 onsdagen den 5 april 2016 måste ni registrera vikten på det ni lämnat in hos Clas Ohlson eller på en återvinningscentral. Efter det klockslaget stängs registreringen.

8.3 När får man veta om man vunnit Batterijakten?

Vilka klasser som har kommit på 1:a, 2:a respektive 3:e plats i Batterijakten tillkännages onsdagen den 26 april. När tävlingen är avgjord får alla klasser som deltagit möjligheten att ladda ned ett fint diplom att sätta upp i klassrummet som bevis på vilka miljöhjältar de är.