fbpx Säkerhet | Batterijakten

Säkerhet

Tänk på säkerheten!

Även om de insamlade batterierna är förbrukade finns det alltid en viss brandrisk. Batterierna kan även läcka kamikalier. Därför vill vi som står bakom Batterijakten komma med några säkerhetstips som minimerar riskerna.

Tejpa plus-polerna!

När flera förbrukade batterier förvaras tillsammans finns en liten risk att deras poler kommer i kontakt med varandra. Batterierna kan då börja alstra värme och i värsta fall fatta eld. Detta undviker ni genom att tejpa över batteriets pluspol. Pluspolerna måste vara tejpade på samtliga batterier för att Clas Ohlson ska ha möjlighet att ta emot batterierna. Själva tejpningen bör ske i nära anslutning till att batterierna samlas in, och barnen bör ha en vuxen som överser aktiviteten. För att minimera risken för kortslutning rekommenderar vi också att alkaliska batterier och litiumbatterier förvaras separat från varandra.

Undvik batterisyra!

I sällsynta fall kan gamla batterier läcka kemikalier. De flesta batterier innehåller inte kemikalier som skadar huden, men bör ändå behandlas som kemikalier i allmänhet. Får man kemikalier på händerna räcker det att tvätta händerna med tvål och vatten. Kemikalierna får inte komma i kontakt med ögon eller mun. Barnen ska inte hantera läckande batterier, och därför rekommenderar vi att en vuxen (föräldrar, lärare, klassrepresentant) alltid överser hanteringen av batterier. Om ni hittar ett läckande batteri – använd handskar och lägg genast batteriet åt sidan på ett säkert ställe. Lämna sedan in det på återvinningsstationen. Inga läckande batterier får lämnas in till Clas Ohlson. Prata gärna med barnen innan ni börjar samla batterier, och betona att de inte ska hantera läckande batterier.

Ladda ner en PDF med säkerhetsinformationen här:
Ladda ner PDF (263.81 KB)