fbpx Utbildningsmaterial - åk 4 | Batterijakten

Utbildningsmaterial - åk 4

Utbildningsmaterial - åk 4

Här hittar du de lektionsförslag som ingår i Batterijakten 2019. Här finns sex lektioner som fungerar fristående i olika ämnen, och utifrån ämnesområden kan du som lärare välja din inriktning på lektionerna. Varje lektion består av två till tre delar:
 

1. Lärarmaterial: Lektionsideer med lektionsplanering

2. Faktablad som kan fungera som inspiration för både lärare och elever

3. Elevblad som kan delas ut till eleverna under lektionen

 
Lektionsuppläggen är utformade för att fungera som 60-minuterslektioner, men de går att anpassa fritt utifrån din klass och dina ämnen. Faktabladen är tänkta att fungera som igångsättare eller som inspiration. De heter ”Visste du att?” för att väcka nyfikenhet och engagemang kanske både hos dig och hos eleverna. Alla faktablad går förstås att använda fritt i alla lektioner. Du kan behålla bladen för dig själv och plocka uppslag och idéer till det du behöver eller dela med dig av dem till dina elever om du bedömer att de fungerar för din klass.
 
Vi har även samlat ihop länktips till varje lektion. Där finns tips och mer läsning på området i stort samt möjlighet till fördjupning. Vi hoppas att materialet väcker nyfikenhet, inspirerar och framförallt bjuder på möjligheter att prata om hållbarhet, miljö och engagemang i frågorna för dig och dina elever.
 
Lycka till alla batterijägare!

Övergripande källhänvisning för samtligt lektionsmaterial:
https://www.varta-consumer.se
https://www.el-kretsen.se/
https://batteriforeningen.se/
För mer detaljerad källhänvisning, se länkar i varje enskild lektion.

Läs mer här!

Lektion 1

NO/SO - HISTORIA

Elektricitetens historia i korta nedslag. Från grekiskans ord för bärnsten (elektron), Galvanis hoppande grodlår, till Voltas första batteri. Slumpens betydelse för viktiga upptäckter. Skapa historia – laborera för att minnas.

Syfte: Levandegöra uppfinningarna, skapa förståelse för olika tiders förutsättningar.

Ladda ner PDF (815 KB)

Lektion 2

NO

Ett batteri är en behållare för elektricitet. Hur hänger det ihop praktiskt? Vad är ett batteri och vad innehåller det?

Syfte: Att få förståelse för hur ett batteri fungerar och vad elektricitet är.

Ladda ner PDF (757.98 KB)

Lektion 3

SO - ÅTERVINNING/MILJÖ/GEOGRAFI

Vilka olika sorters batterier finns? Vilka råvaror och naturtillgångar finns nära oss. Kan råvarorna ta slut? När batteriets kraft är slut, vad gör vi då? Vad händer när vi återvinner? Sök information och redovisa.

Syfte: Förstå att det finns olika sorters batterier och att de påverkar miljön på olika sätt.

Ladda ner PDF (1.02 MB)

Lektion 4

SO - HÅLLBARHET/LABORATION

Resurstänkande och kretslopp. Laborera,
skapa, experimentera, upplev och känn.

Syfte: Hållbarhet, material och energikällor – se samband och möjligheter. Hur får vi dem att räcka längre?

Ladda ner PDF (715.28 KB)

Lektion 5

MA/SV - UNDERSÖK/DATAINSAMLING

Batterispaning och batteriberäkningar. Övning i att samla information och redovi­sa i t ex diagram. Samla data som kan användas i argumentation för att påverka till återvinning av batterier. Var och hur använder vi energi?

Syfte: Göra en enkel undersökning och redovisa i diagram/presentera resultatet muntligt.

Ladda ner PDF (429.99 KB)

Lektion 6

SV - RETORIK/PRESENTATION

Sök information på internet. Hitta fakta om batterier, resurstänkande och kretslopp. Skriv ner argument för att få er att tänka hållbart och miljövänligt. Samla informa­tion och redovisa.

Syfte: Att öva på att tala inför grupp.

Ladda ner PDF (651.36 KB)