Använd porttelefon och andra inbrottsskydd

I den här artikeln får du kunskaper om några tekniska lösningar som tjänar till att höja inbrottsskyddet i affärs- och privata fastigheter. Främst av dem är porttelefonen, men du får också veta mer om inbrottslarm och övervakningskameror.

Kameraövervakning, larm och porttelefoner är alla exempel på tekniska lösningar som används för fastighetssäkerhet. Genom att installera porttelefon lyfter du ordentligt säkerhetsnivån i din fastighet. Entrén kan då alltid vara stängd och endast de som har någon att besöka i fastigheten kan bli insläppta. Som du kommer att se är det åtgärder som förhindrar obehöriga från att ta sig in som fungerar bäst.

Kameraövervakning – kontroversiellt men funktionellt

Kameraövervakning är en preventiv åtgärd som fungerar väl om den är tydligt skyltad. Den är också, även om de flesta svenskar är övervägande positiva till kameraövervakning, en politiskt kontroversiell säkerhetsåtgärd. När det gäller kameraövervakning för privat bruk kombineras den ofta med inbrottslarm. I vanliga fall är kamerorna inte aktiverade hela tiden. Istället sätter de på och börjar spela in om det skulle vara så att larmet går.

Inbrottslarm – en åtgärd med osäker effekt

Angående inbrottslarmet råder det delade meningar om hur väl det egentligen fungerar. Många inbrottstjuvar är såpass rutinerade att de vet hur lång tid de har på sig att utföra inbrottet när de utlöser ett larm. Faktum är att en väldigt stor andel av verksamma inbrottstjuvar nästan är att betrakta som yrkesmän. De har en stor vana och vet hur de ska bedöma hur lämpligt det är att göra inbrott i ett visst objekt. Om du frågar polisen har de inga rekommendationer kring inbrottslarm. Enligt försäkringsbolagen sker dock fler inbrott i villor som inte har larm än i de som har det. Men de oklara brottspreventiva effekterna av inbrottslarm pekar trots allt på faktorn som är det viktigaste när det gäller att förhindra inbrott: att göra så att det tar så lång tid som möjligt för inbrottstjuven att komma in. I det avseendet är en låst dörr och en porttelefon ett mycket bra första led i ett bra inbrottsskydd.

Porttelefon – ett enkelt sätt att höja säkerheten

Porttelefon som nämndes tidigare är ett av de enklaste och samtidigt bästa sätten att höja säkerheten. En porttelefon består vanligtvis av en kombination av en telefon och ett kodlås. Kodlåset använder de som bor i fastigheten för att ta sig in. Besökare söker upp namnet till den de vill besöka och ringer sedan upp via porttelefonen. Insläppet administreras av den som svarar och fungerar på så sätt som en garant för att inga obehöriga personer släpps in. Men se upp för all del när du installerar en porttelefon. Var noggrann med att lägga på porttelefonen ordentligt efter att du använt den. Annars kan det sluta som det gjorde för 24 år gamla Lucas i Danmark. Han var ute på promenad när han fick höra… du kan kalla det för ”vänskapliga ljud” från en porttelefon. Paret i den lägenhet som var kopplad till porttelefonen hade uppenbarligen en privat stund med varandra som samtidigt sändes ut ned på gatan.