Grannsamverkan ger fördelar vid satsning på elbilar

Antalet elbilar ökar i städerna och det är även där investeringar för infrastruktur görs. På mindre orter och inom bostadsrättsföreningar begränsas möjligheterna till elbil av bristen på laddstolpar. Genom att gå ihop med grannarna kan ni tillsammans påverka utvecklingen och dela på laddstolpen.

Idag är valet av bil en viktig del i arbetet för ett bättre klimat. Stora ekonomiska satsningar möjliggör utbyggnaden av infrastruktur och politiska beslut ställer krav på kommuner och fastighetsägare. Genom att gå ihop med grannarna kan det bli enklare att införskaffa laddstolpar för din brf och möjliggöra att fler köper elbil. Installeringen av laddstolpar behövs nära hemmen och i anslutning till arbetsplatsen då bilägaren kan parkera sin bil under längre stunder.

Nya möjligheter att satsa på elbil

Ev,Car,Or,Electric,Vehicle,At,Charging,Station,With,TheHittills har inköpen av elbilar begränsats av bristen på laddstolpar och satsningen på stolpar begränsas i sin tur av bristen på elbilar. EU ställer nu krav på sina medlemsländer att reglera möjligheten att öka antalet elbilar. Politiska beslut kompletteras av lokala satsningar och antalet elbilar fortsätter öka. Sedan 2020 är det krav på installering av infrastruktur för laddstolpar vid nybyggen av parkeringsplatser och bostadshus. Forskningen kring hållbara transporter visar att priset för en elbil eller fossilbil till största del beror på vilken typ av bils som väljs och hur mycket den körs. Räckvidden för bilen påverkar också priset.

Elbilen ger flera fördelar

Power,Supply,Connect,To,Electric,Vehicle,For,Charge,To,TheSatsningar på elbilar utgör idag en viktig del av klimatarbetet. Det ökade behovet av el innebär också att utbyggnad av förnybara energikällor krävs. Att köpa en elbil är ett effektivt sätt för privatpersoner att minska sitt eget klimatavtryck. Den största andelen elbilar finns i storstäderna, vilket även förbättrar den lokala miljön och föroreningar i form av utsläpp och mikroplast. En elbil som används för de dagliga resorna får snabbt effekt på utsläppsmängderna. De som kör elbil uppskattar upplevelsen av att köra en tystare bil och möjlighet att få en bil med tekniken ”one-pedal-drive”. Men många drar sig för att köpa elbil på grund av priset. De första produktionsåren var priset för en ny elbil högre, men idag har utbudet ökat och därmed har priserna sjunkit. Hybrider är billigare än en ren elbil och de minsta modellerna är billigare än de större. Driftkostnaden för elbilen är betydligt lägre för en bil som laddas hemma än för en fossildriven bil. Den lägre driftkostnaden ersätter det högre inköpspriset för de bilar som körs mycket. Elbilen har lägre servicekostnader och längre livslängd. Även andrahandsmarknaden för elbilar ökar vilket erbjuder en annan prisklass och en premiummodell behåller sitt större värde.

Gå ihop med grannen och satsa tillsammans

Kravet på infrastruktur för installation av elbilar gäller nybyggen av parkeringsplatser, hyresrätter och bostadsrätter. Äldre bostadsområden saknar dock fortfarande möjligheter för de boende att ladda och därmed köpa elbil. Kostnaden och möjligheten för enskilda personer att anlägga infrastrukturen är mycket begränsad eller rent av ogenomförbart. Regeringen har utvecklat Klimatklivet som erbjuder klimatstöd till bostadsrättsföreningar som satsar på projekt som minskar klimatutsläppen. Genom att grannar driver frågan gemensamt kan bostadsrättsföreningar investera i anläggningen av infrastruktur och installera en laddstolpe som medlemmarna delar på tillsammans. De boende betalar själva för den el de använder och på sikt kan föreningens satsningar ersättas.