Batterityperna du ska känna till

Batterier finns idag i mängder av föremål du använder varje dag. I den här artikeln kan du läsa om olika slags batterier och vart du kan köpa dem. Utöver det lite om framtidens batterier.

Batterier är något i princip alla använder i sin vardag. Din mobiltelefon drivs av ett batteri, liksom din brandvarnare. Med elbilarnas intåg på marknaden är det dessutom många som inte kommer till jobbet utan batterikraft. Hos Batteriexperten kan du köpa batterier till olika typer av enheter. I texten som följer kan du läsa grunden i hur batterier fungerar och vilka olika typer av batterier som finns.

Tekniskt enkla

batterierBatterier är rent tekniskt sett väldigt enkla egentligen. De består av två elektroder som kallas för anod och katod. Mellan dem finns ett membran och en elektrolyt. Vad batteriet sedan gör är att det splittrar ett ämne – ämnet varierar mellan olika typer av batterier, litium är ett av de vanligaste – till positiva joner och negativa elektroner. Elektronerna rör sig därefter mellan anoden och katoden via en ledning. Jonerna rör sig mellan elektrolyt och membranet för att kemiskt återförenas med elektronerna i katoden. Elektronernas och jonernas flöde är det som utgör batteriets ”ström”.

Olika typer av batterier

I grund och botten skiljer man mellan två olika kategorier av batterier: Primärbatterier (engångsbatterier) och Sekundärbatterier (som är laddningsbara). I de båda olika kategorierna ingår sedan en mängd olika batterityper. Batterityperna särskiljs på det stora hela baserat på vilket material som utgör elektrolyt.

Till kategorin primärbatterier hör bland annat:

  • Litium
  • Brunsten och…
  • Alkaliska

Till kategorin sekundärbatterier hör bland annat:

  • Nickel kadmium
  • Blyoxid och…
  • Litium polymer

Utveckling av nya batterityper drivs av fordonsindustrin

Utvecklingen av nya typer av batterier drivs idag främst av fordonstillverkaresom Tesla och andra. Utvecklingen leder dels till att batterier blir mer energieffektiva samtidigt som de också blir billigare. Enligt SVT Nyheter har priserna nästan halverats inom loppet av några år. Förhoppningen är dock inte bara att de ska bli billigare, det eftersöks också lösningar för hur de kan bli mer miljövänliga. Som det ser ut idag finns det bara ett ställe du ska göra av batterier efter att de blivit uttjänta och det är batteriholken i din återvinningsstation.