Batteriers inverkan på naturen

Batterier är en utmärkt uppfinning på alla sätt och går att driva allt från fjärrkontrollen till datorer. Det som inte är utmärkt är om batterier hamnar i naturen – vad är det egentligen som händer om ett batteri slängs på fel ställe? 

Saker vi använder i vardagen som datorer, mobiler, klockor och fjärrkontroller innehåller batterier och förr eller senare kommer batteriet inte gå att använda längre för att det slitits ut. Många tänker att det bara är att kassera batterierna i hushållssoporna men det ska du absolut inte göra. 

Lämna batterier till återvinningen

Det är viktigt att se till att batterier inte slängs i soporna genom att istället lämna dem till återvinningen. Batterier är fyllda med olika metaller och en del har till och med tungmetaller i sig. Dessa metaller kommer, om de slängs i vanliga soporna eller i naturen, läcka ut. Detta skadar miljön och även människor. När metallerna läcker ut ur batterierna påverkar detta naturens kretslopp och människors hälsa. Personer som får i sig metaller genom exempelvis vatten eller grödor som växt i mark där batterier läckt ut kan få allvarliga hälsoproblem eftersom att kroppen inte kan rensa bort metaller. Se därför till att återvinna batterier så att det inte påverkar oss negativt.