Återvinna batterier

batteri återvinningAtt återvinna använda batterier är viktigt eftersom att de kan vara väldigt skadliga för miljön. Men vad händer egentligen med batteriet efter att du har lagt det i återvinningslådan? Och återvinns alla batterier på samma sätt?

Efter att du har lämnat in dina batterier för återvinning så ska dessa sorteras beroende på kemiskt innehåll och material. Detta är viktigt eftersom batterier, som de flesta vet, kan vara väldigt dåliga för miljön framförallt om de innehåller vissa tungmetaller. Detta är dock ingenting som du behöver tänka på utan de görs på en av alla återvinningsanläggningar i Sverige.

Batterityper

Det finns flera olika Batterityper och skulle ett batteri innehålla kadmium eller kvicksilver tas det ur kretsloppet eftersom dessa tungmetaller är giftiga och numera olagliga att sälja i Sverige, medan resterande batterier återvinns via destillation eller nedsmältning. Först kommer batterierna alltså in till en av de återvinningsanläggningar som finns i Sverige. Där separerar man plast och organiskt material från andra ämnen som litium, kobolt, nickel och bly. Det organiska materialen som finns i vissa batterier sorteras som farligt avfall medan resterande alltså går att använda igen. Skulle du återvinna en elprodukt som har ett medföljande batteri så kommer produkten hamna på samma anläggning som andra batterier. Produkten tas isär och batteriet plockas sedan ut.

Batterier och miljön

Sedan 2015 är det olagligt att sälja batterier som innehåller tungmetaller såsom kvicksilver eller kadmium i Sverige. När man slänger ett batteri som innehåller tungmetaller i naturen eller i hushållssoporna så läcker dessa tungmetaller ut vilket har en negativ påverkan på både människor och djur. Nu har det dock kommit ett nytt EU-förslag, vilket man kan läsa om hos SVT, om att alla batterier som säljs i EU ska vara mer klimatvänliga och 2030 är förhoppningen att 70% av alla batterier ska samlas in. Detta kan bland annat förhindra att batterier från Kina och andra asiatiska länder exporteras hit, eftersom de har kommit längre när det gäller klimatsmarta batterier. Detta skulle vara positivt för europeiska fabriker samtidigt som klimatet kan förbättras.

Om du behöver återvinna batterier brukar det finns en batteriholk i de flesta miljöstugor, eller så kan du åka till en återvinningscentral.