Om Batterijakten

Nyheter i Batterijakten 2017

Batterijakten är återvinningstävlingen för alla fjärdeklassare i Sverige som anordnas av Håll Sverige Rent, VARTA och Clas Ohlson. De tre senaste åren har Sveriges alla fjärdeklassare årligen samlat ihop hundratals ton batterier för återvinning. Under 2017 vill vi att tävlingen ska bli ännu bättre, ännu enklare och ha ännu fler vinnare!

Batterijakten 2017 är uppdelad i tre deltävlingar: insamling, kreativitet och utbildning. Tanken är att alla elever ska ha möjligheten att hitta en eller flera delar i tävlingen som de brinner lite extra för, samt att lärare ska kunna integrera Batterijakten i undervisningen på ett ännu lättare sätt än tidigare år.

Inför 2017 släpps också en ny Batterijakten-app som ska göra deltagandet enklare för både lärare och elever. Direkt i mobilen kan batterijägare nu registrera insamlad vikt, lära sig om återvinning genom att spela det nya Batterijaktenspelet, lägga upp sina kreativa bidrag, se poängställning, hitta utbildningsmaterial och mycket mer!

Tack vare det utvecklade konceptet kommer också ett nytt poängsystem där klassen kan samla poäng i varje deltävling. Dessutom finns möjligheten att vinna priser genom att genomföra olika mindre uppdrag under tävlingens gång. Den vinnande klassen i Batterijakten 2017 vinner 50 000 kronor till klasskassan! Klassen som kommer på andra respektive tredje plats vinner 15 000 respektive 10 000 kr. I potten finns det totalt priser för 200 000 kronor att tävla om!

Du kan läsa mer om tävlingen och de olika delarna här nedan.

Anmäl dig nu!

Insamling (15 mars – 5 april)

Batterijaktens insamlingsmoment är själva hjärtat i tävlingen, och resultatet blir ett positivt och omedelbart avtryck på vår gemensamma miljö.

För att underlätta för lärare och föräldrar har vi i år valt att sätta ett insamlingstak på 15 kilo per elev i snitt (förra året låg närmare 90 procent av alla deltagande klasser i spannet 1-15 insamlade kilo/elev). Skälet till det nya insamlingstaket är framför allt att vi vill begränsa den tidsåtgång som en del lärare, elever och föräldrar har lagt på att tejpa och transportera batterier. Samtidigt vill vi med hjälp av en ny trappstegsmodell motivera klasserna att alltid försöka nå nästa ”steg”, ett steg som då resulterar i fler poäng till klassens totala poängskörd. På det hela taget tror vi att denna modell kan resultera i ett ännu större miljöavtryck än tidigare år.

Insamlingtaket gör att en klass maximalt kan få poäng för 15kg per elev i snitt (batterier utöver denna vikt räknas inte in i tävlingen men är fantastiskt om de återvinns ändå!). Varje kilo klassen når, i snitt, ger 10 poäng. Maximal poäng för insamling är alltså 150 poäng per klass.

Delmomentet går ut på att eleverna ska samla in så mycket batterier de kan under den givna tävlingsperioden. Momentet i sig består av tre steg:

1. INSAMLING
Eleverna samlar batterier hemma, hos grannar och vänner och via dörrknackning i det egna närområdet. De tusen först anmälda klasserna kommer att få Batterijakten-märkta insamlingspåsar till alla elever.

2. TEJPNING
Av säkerhetsskäl måste de insamlade batteriernas pluspoler tejpas. Eleverna i de tusen först anmälda klasserna kommer att tilldelas ark med batteritejp för detta ändamål. Om tejpen tar slut går det lika bra att använda vanlig hushållstejp.

3. INLÄMNING
3. Batterierna lämnas in till valfri Clas Ohlson-butik eller på närmaste återvinningscentral. Eleverna kan själva lämna batterier till Clas Ohlson där vägning sker med hjälp av personalen, eleverna fotograferar inlämningstillfället och lägger in bilden samt antal kilo i appen alternativt skickar denna bild till sin lärare som kan göra hela registreringen i app/på hemsida. Lärare kan registrera de vikter som lämnas in på återvinningscentral via batterijakten.se och appen, även dessa inlämningar ska fotograferas och laddas upp. Varje insamlat kilo batterier/elev ger en bestämd summa poäng till klassens gemensamma konto.

 se punk 2.8 i FAQ för tydligare info om registrering av vikt i app/hemsida

Batterijaktens insamlingsmoment pågår mellan den 15 mars och den 5 april. Klockan 12:00 stänger inlämningsmöjligheten då batterijakten avslutas.

Kreativitet (22 feb – 5 april)

Batterijaktens kreativitetsmoment är en övning i att uppfinna, begå misstag och – framför allt – ha väldigt väldigt roligt. Med det här delmomentet vill vi uppmuntra till kreativt tänkande och stärka elevernas självförtroenden. I stort sett handlar det om att fundera på hur ni som deltagare i Batterijakten kan bidra till att göra din skola mer miljövänlig eller ditt samhälle mer hållbart. Det övergripande uppdraget: Påverka din omgivning till att bli bättre batteriåtervinnare.

Batterijaktens kreativa tävling passar ämnesövergripande undervisning, till exempel slöjd, bild, SO, svenska, NO. Alla ämnen är tänkta att kunna ingå uppgiften.

Delmomentet består av tre steg: en problemlösande del, ett praktiskt genomförande, och en dokumentation.

1. PROBLEMLÖSNING
För att lösa ett problem måste man ibland tänka som någon annan. Med uppgiften “tänk om, tänk som” vill vi att ni hittar nytänkande lösningar. Dela in klassen i grupper och låt dem fundera på detta: Vad som hindrar människor att återvinna idag och vad kan ni göra för att lösa problemet? Låt varje grupp presentera sin lösning, och bestäm gemensamt – här har vi en fiffig modell som kan hjälpa er – vilken idé som ni vill gå vidare med. Uppskattad lektionstid: 60 minuter.

2. GENOMFÖRANDE
Nästa steg blir att gå från teoretisk idé till praktiskt skapande. I det här fallet kan ”skapande” dels vara att skapa ett fysiskt verk, dels att skapa en reaktion från omgivningen. Det förstnämnda skulle kunna vara allt från att bygga eller virka till att pärla eller rita/skriva. Det sistnämnda skulle kunna vara hitta ett annorlunda sätt att få ut budskapet – tänk ett kroppsbudskap, en ”flashmob” eller en budskap typ ”Rocka Sockorna”. Vi vill ogärna begränsa klassernas kreativitet, men vi ser att själva genomförandet tar två tre lektionstimmar (á 60 minuter) i anspråk.

3. DOKUMENTATION
Oavsett vilket spår ni väljer för själva genomförandet ska resultatet dokumenteras i bild, det kan vara i form av ett fotografi, en serie foton eller en video. Till detta behöver vi en kort text som beskriver hur ni har valt att lösa uppdraget och svara på frågan hur ni får fler att återvinna batterier. Dokumentationen sker via den nya Batterijakten-appen eller på batterijakten.se.

Batterijaktens kreativitetsmoment pågår mellan den 22 februari och den 5 april. Vi kommer att lägga ut en längre lärarhandledning till detta delmoment. Förutom en utveckling av resonemanget ovan kommer vi då också att fördjupa oss i de olika bedömningskriterier som vi – eller rättare sagt vår jury – kommer att använda oss av vid utvärderingen av de inskickade förslagen.

Utbildning (1 feb – 5 april)

Utbildning har alltid varit en central del i Batterijaktens koncept. Den kunskap som barnen tillgodogör sig sprids ofta vidare till föräldrar, syskon och släktningar och bidrar på så sätt till ett ännu bättre miljömedvetande.

I år har vi tagit utbildningssegmentet ett steg längre och kopplat det direkt till tävlingen. Delmomentet består av sex olika lektionsuppdrag inom varierande ämnen, alla med batteri- och miljökoppling. Samtliga uppdrag är direkt kopplade till läroplanen.

Varje klass har som uppgift att utföra TRE av dessa lektionsuppdrag, valfritt vilka. Genomförande av dessa tre ger totalt 150p + bonuspoäng på 30p. Lektionstiden uppskattas till 60 minuter per uppdrag. Ansvarig lärare intygar på batterijakten.se att klassen har genomfört sina valda lektioner.

Följande sex lektionsuppdrag kommer att gå att välja mellan:

1. Hur kom någon på det?
Historia (SO/NO)
Elektricitetens historia i korta nedslag. Från grekiskans ord för bärnsten (elektron), Galvanis hoppande grodlår, till Voltas första batteri. Slumpens betydelse för viktiga upptäckter. Skapa historia – laborera för att minnas.

2. Hur funkar det?
Experiment (NO)
Ett batteri är en behållare för elektricitet. Laborera och fundera kring hur det fungerar. Experimentera till exempel med hur ett citronbatteri fungerar.

3. Hitta råvaran! Vad händer sen?
Återvinning/miljö/geografi (SO)
Vilka olika sorters batterier finns? Vilka råvaror och naturtillgångar finns nära oss. Kan råvarorna ta slut? När batteriets kraft är slut, vad gör vi då? Vad händer när vi återvinner? Sök information och redovisa.

4. Spara på energi!
Hållbarhet/laboration (SO)
Resurstänkande och kretslopp. Laborera, skapa, experimentera, upplev och känn. Vad är ett hållbart material? Hållbarhet, material och energikällor. Hur laddas framtidens batteri?

5. Samla information!
Undersök/datainsamling (MA/SV)
Batterispaning och batteriberäkningar. Övning i att samla information och redovisa i tex diagram, och även att samla på data som kan användas i argumentation för att påverka till återvinning av batterier. Var och hur använder vi energi?

6. Lyssna på mig!
Retorik/presentation (SV)
Sök information på internet, hitta fakta om batterier, resurstänkande och kretslopp. Skriv ner argument för att få fler att tänka hållbart och miljövänligt. Samla information och redovisa.

Batterijaktens kreativitetsmoment pågår mellan den 1 februari och den 5 april. Under januari kommer vart och ett av lektionsuppdragen ovan att kompletteras med utförliga och pedagogiska beskrivningar som stöd till lärarna.

Poängsystemet

Batterijakten är i år indelad i tre deltävlingar. I och med det utvecklade konceptet kommer också ett nytt poängsystem. Varje deltävling kommer ge poäng och klasserna kan samla bonus och vinna priser genom olika mindre uppdrag under tävlingens gång.

Insamlingsdelen: Insamlingstaket gör att en klass maximalt kan lämna in 15 kg per elev i snitt (batterier utöver denna vikt räknas inte in i tävlingen men är fantastiskt om de återvinns ändå!). Varje kilo klassen når, i snitt, ger 10 poäng. Maximal poäng för insamlingsdelen är alltså 150 poäng per klass.

Utbildningsdelen: Denna del innehåller sex olika lektionsuppdrag, som alla är anpassade efter läroplanen. Varje klass har som mål att genomföra tre valfria av dessa. Ett lektionsuppdrag ger 50 poäng och vid genomförande av tre stycken ges en bonus på 30 poäng. Maxpoäng är alltså 180 poäng.

Kreativitetsdelen: Kreativitetsdelen är inte mätbar och kommer således avgöras av en jury. Varje klass som skickar in ett bidrag erhåller 30 poäng. Det utses sedan tre finalister där tredjeplats ger 80 poäng, andraplats ger 110 poäng och förstaplats ger 150 poäng. Maxpoäng i detta fall är 150 poäng.

Utöver dessa tre tävlingar, som utgör majoriteten av poängsumman, kommer klasserna kunna samla bonuspoäng genom diverse aktiviteter.
• Tidig anmälan (före 1 februari): 30 poäng
• Batterijakten 2017 – mobilspelet: 3 poäng till veckans bästa klass under perioden 6 februari till 12 mars (totalt 5 veckor).
• Inspirationspriser: 6 poäng till veckans bästa klass under själva insamlingstävlingen, 15 mars till 5 april.

Det nya poängsystemet möjliggör också fler vinnare i Batterijakten 2017. Den vinnande klassen i Batterijakten 2017 vinner 50 000 kronor till klasskassan! Klassen som kommer på andra respektive tredje plats vinner 15 000 respektive 10 000 kr. I potten finns det priser för 200 000 kronor att tävla om, och vi räknar med att ungefär var femte deltagande klass kommer att vinna ett pris under Batterijakten 2017.