Om Batterijakten

Nu är anmälan
öppen!

Anmäl dig här!

Nyheter i Batterijakten 2019

Batterijakten är återvinningstävlingen för alla fjärdeklassare i Sverige som anordnas av VARTA och Clas Ohlson i samarbete med Håll Sverige Rent och El-Kretsen. De fyra senaste åren har Sveriges alla fjärdeklassare årligen samlat ihop hundratals ton batterier för återvinning. Under 2019 vill vi att tävlingen ska bli ännu bättre, ännu enklare och skapa fler roliga minnen för alla deltagare!

Batterijakten 2019 är uppdelad i tre deltävlingar: utbildning, kreativitet och insamling. Tanken är att alla elever ska ha möjligheten att hitta en del i tävlingen som de brinner lite extra för, samt att lärare ska kunna integrera Batterijakten i undervisningen på ett ännu lättare sätt än tidigare år.

Den vinnande klassen i Batterijakten 2019 vinner 20 000 kronor till klasskassan! Klasserna som kommer på andra respektive tredje plats vinner 10 000 kr. Fjärdeplats till tiondeplats vinner 5000kr per klass. I potten finns det priser för totalt 75 000 kronor att tävla om!

Du kan läsa mer om tävlingen och de olika delarna här nedan.


Anmäl klassen nu!

Utbildning (1 feb – 31 mars)

Utbildning har alltid varit en central del i Batterijaktens koncept. Den kunskap som barnen tillgodogör sig sprids ofta vidare till föräldrar, syskon och släktningar och bidrar på så sätt till ett ännu bättre miljömedvetande.

I år har vi tagit utbildningssegmentet ett steg längre och kopplat det direkt till tävlingen. Delmomentet består av sex olika lektionsuppdrag inom varierande ämnen, alla med batteri- och miljökoppling. Samtliga uppdrag är direkt kopplade till läroplanen.

Varje klass har som uppgift att utföra minst fyra valfria lektionsuppdrag innan insamlingsperioden startar, för att ha möjlighet att tävla om förstaplatsen i Batterijakten 2019. Lektionstiden uppskattas till 60 minuter per uppdrag. Ansvarig lärare intygar på batterijakten.se att klassen har genomfört sina valda lektioner.

Följande sex lektionsuppdrag kommer att gå att välja mellan:

1. Hur kom någon på det?
Historia (SO/NO)
Elektricitetens historia i korta nedslag. Från grekiskans ord för bärnsten (elektron), Galvanis hoppande grodlår, till Voltas första batteri. Slumpens betydelse för viktiga upptäckter. Skapa historia – laborera för att minnas.

2. Hur funkar det?
Experiment (NO)
Ett batteri är en behållare för elektricitet. Laborera och fundera kring hur det fungerar. Experimentera till exempel med hur ett citronbatteri fungerar.

3. Hitta råvaran! Vad händer sen?
Återvinning/miljö/geografi (SO)
Vilka olika sorters batterier finns? Vilka råvaror och naturtillgångar finns nära oss. Kan råvarorna ta slut? När batteriets kraft är slut, vad gör vi då? Vad händer när vi återvinner? Sök information och redovisa.

4. Spara på energi!
Hållbarhet/laboration (SO)
Resurstänkande och kretslopp. Laborera, skapa, experimentera, upplev och känn. Vad är ett hållbart material? Hållbarhet, material och energikällor. Hur laddas framtidens batteri?

5. Samla information!
Undersök/datainsamling (MA/SV)
Batterispaning och batteriberäkningar. Övning i att samla information och redovisa i tex diagram, och även att samla på data som kan användas i argumentation för att påverka till återvinning av batterier. Var och hur använder vi energi?

6. Lyssna på mig!
Retorik/presentation (SV)
Sök information på internet, hitta fakta om batterier, resurstänkande och kretslopp. Skriv ner argument för att få fler att tänka hållbart och miljövänligt. Samla information och redovisa.

Batterijaktens utbildningsmoment pågår mellan den 1 februari och den 31 mars.

Insamling (1 mars – 31 mars)

Batterijaktens insamlingsmoment är själva hjärtat i tävlingen, och resultatet blir ett positivt och omedelbart avtryck på vår gemensamma miljö.

Delmomentet går ut på att eleverna ska samla in så mycket batterier de kan under den givna tävlingsperioden. Momentet i sig består av tre steg:

1. INSAMLING
Eleverna samlar batterier hemma, hos grannar och vänner och via dörrknackning i det egna närområdet. De 500 först anmälda klasserna kommer att få Batterijakten-märkta insamlingspåsar till alla elever.

2. TEJPNING
Av säkerhetsskäl måste de insamlade batteriernas pluspoler tejpas. Eleverna i de tusen först anmälda klasserna kommer att tilldelas ark med batteritejp för detta ändamål. Om tejpen tar slut går det lika bra att använda vanlig hushållstejp.

3. INLÄMNING
Batterierna lämnas in till valfri Clas Ohlson-butik eller på närmaste återvinningscentral. Vid inlämning i en Clas Ohlson butik hjälper personalen till att registrera vikten på klassens sida. Vid inlämning på en återvinningscentral är det klassens lärare som ansvarar för att de batterier som lämnas in också registreras på klassens profilsida.

Batterijaktens insamlingsmoment pågår mellan den 1 mars och den 31 mars. Klockan 11:59 stänger inlämningsmöjligheten då Batterijakten avslutas.

Poängsystemet

Vinner Batterijakten 2018 gör den klass som har samlat in mest batterier, räknat i kilo per elev, genomfört minst fyra av sex lektionsuppdrag samt vunnit juryns tycke i kreativitetsmomentet.

Deltagande klasser i Batterijakten 2019 måste alltså under perioden 1 februari 2019 - 1 mars 2019 ha genomfört minst fyra av de sex utbildningsuppdrag som ingår i utbildningsmomentet. Alla klasser som har registrerat detta har sedan möjlighet att börja registrera sina batteriinlämningar. Inlämningar kan registreras både av butikspersonal hos Clas Ohlson och av lärare.

För att ha möjlighet att vinna behöver varje klass även delta i kreativitetsmomentet. Det gör ni genom att publicera en video på ert klasskonto på Instagram där ni besvarar hur ni på bästa sätt kan inspirera ert närområde att återvinna fler batterier.